Category Archives: Active Directory

Windows Domain Controller Offline

      Yorum yok Windows Domain Controller Offline

Windows Domain Controller Offline https://support.microsoft.com/en-us/kb/947022   Changing the Registry HKLM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\SysvolReady to state of 1 Reregister Domain  any DC or Domain Member Server  C:\WINDOWS\system32>netdom resetpwd /s:DC1.ttclocal.com.tr /ud:ttclocal\dcadminonsite /pd:”Pa$$W0rd12!” The machine account password for the local machine has been successfully reset. The command completed successfully. C:\WINDOWS\system32>hostname DC Having that said, those DCs are 2012 R2 server and as mentioned, they were up… Read more »

Windows Domain Name Change-Etki Alani Adi Değiştirme

Windows Domain Name Change-Etki Alani Adi Değiştirme Herhangi bir sebeple windows domainine ait domain name değiştirilmek yeniden adlandırılmak istendiğinde aşağıdaki adımlar takip edilir.Bu işlemin sonunda tüm clientların bu yeni domaine yeniden eklenmesi gerektiği unutulmamalıdır.Yeni kurulan bir domainden farkı bu işlemin sonunda eski domaine ait tüm yetkilendirmelerin aynı şekilde geçerli olacağıdır.Bu yetkilendirmeler işletim sistemi tarafında yapılan yetkilendirmeler ve file server yetkilendirmeleri… Read more »

Microsoft Sunucuların Health Check Edilmesi

Microsoft Servers Health Checking Microsoft Exchange Servers Microsoft Exchange sunucuların WAN ortamından LAN ortamına uçtan uca işletim sistemi problemlerine varıncaya dek kontrol edilmesini sağlayan web tabanlı microsoft’un web uygulaması olan connectivity test uygulaması aşağıdaki linkte mevcuttur. https://testconnectivity.microsoft.com/ Generate Exchange Environment Reports using Powershell Sisteminizde bulunan tüm exchange sunucuların topology olarak raporunu çıkarıp bu sunucuların genel durumlarıyla ilgili verileri listeler. EMS… Read more »

Active Directory Value Scripts

      Yorum yok Active Directory Value Scripts

Active Directory Value Scripts Batch Dosya C:\Batch>Create %1 kullanıcı sicili ve diğer değişkenler %2 , %3 %4 , %5 olarak girilir.  Create User dsadd user “cn=%2 %3,cn=users,dc=itmakale,dc=com,dc=tr” -samid %1 -upn %1@itmakale.com.tr -fn %2 -ln %3 -display “%2 %3” -pwd %1 -mustchpwd yes -email “%5@itmakale.com.tr” dsadd user “cn=%2 %3,cn=users,dc=itmakale,dc=com,dc=tr” -samid %1 -upn %1@itmakale.com.tr -fn %2 -ln %3 -display “%2 %3” -profile… Read more »