Category Archives: Exchange 2010 DAG

Exchange Management Shell Value Commands

Exchange Management Shell Commands Internal & External Link Get-OutlookAnywhere | fl Identity,*host*,*auth* https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh529912(v=exchg.150).aspx Mailbox Regional Settings Get-Mailbox -OrganizationalUnit “IT Users” | Set-MailboxRegionalConfiguration -Language tr-TR -DateFormat “d.M.yyyy” -TimeFormat “HH:mm” -TimeZone “Turkey Standard Time” Get-Mailbox -OrganizationalUnit “IT Users” | Get-MailboxRegionalConfiguration | fl Identity,Language,DateFormat,TimeFormat,TimeZone Set-MailboxRegionalConfiguration -Identity excadmin -Language ‘<EN-US>’ Get-MailboxRegionalConfiguration “test.user” Get-Mailbox -OrganizationalUnit “OU Users” | Get-MailboxRegionalConfiguration | fl Identity,Language,DateFormat,TimeFormat,TimeZone Photo Upload Set-UserPhoto… Read more »

Exchange Server Upgrade Cumulative Update Yükleme

Exchange Server Upgrade Cumulative Update Yükleme Exchange sunucularda fonksiyon artırma/ patch /fix / security update / upgrade için Versiyon içi upgrade – sürüm güncelleme gerekli olabiliyor.Aşağıdaki adımlarla exchange sunucular update edilebilir. İlgili Exchange Sunucusunun Database backup’ı alınmalıdır.Sunucu VM ‘ise yedeklenmeli ve snapshot alınmalıdır.Exchange DAG Cluster yapısına bağlı sunucular sırasıyla bakım moduna alınıp Cumulative Update yapılabilir. 1-Exchange Managament Shell’e Girilerek [EMS] Get-ExchangeServers komutu çıktısı görüntülenir.İlgili Build… Read more »

Exchange 2003 – 2016 Kurulum Sonrası Gerekli Düzenlemeler-Recipients

mailboxes–groups—resources–contacts–shared–migration   mailboxes Yeni domain kullanıcıları veya mevcut kullanıcılar için mailbox oluşturulup mevcut email adresi atanabilir. groups Active directory Distribition Gruplar oluşturularak bu gruplara adresler atanır.Members’lar Düzenlenir. resources Toplantı odaları gibi kurum / Firma kaynakları buradan düzenlenebilir. contacts özel email contactları buradan eklenebilir.Sürekli çalışılan firmalara ait departmanlara ait emailler buradan tanımlanabilir. satis@xyz.com vs shared   migration ECP arayüzünde başlatınlan email… Read more »

DMZ Ortamları İçin Microsoft Exchange EDGE-Transport Sunucusu Kurulumu

DMZ ortamları İçin Microsoft Exchange EDGE Sunucusu Kurulumu Exchange Sunucu Mimarisinde mevcut network gereği veya ilave security için DMZ ortamlarından email alım ve gönderimi yapılmak isteniyorsa Edge-Transport rolündeki Exchange sunucuya ihtiyaç duyulacaktır.Sunucu kurulumu aşağıdaki aşamalarda gerçekleştirilebilir. 1- Exchange Sunucu Kurulumu İçin Windows İşletim Sistemi Gereksinimleri Yüklenir. Windows Power-Shell Administrator Modunda Açılarak Aşağıdaki Paketler Yüklenir. Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering,… Read more »