Category Archives: Mail Server

Exchange Managament Shell Commands

      Yorum yok Exchange Managament Shell Commands

User Managament New-Mailbox -Name “isim soyadi” -UserPrincipalName TB191919@itmakale.com.tr -Password (ConvertTo-SecureString -String ‘abcd+1234’ -AsPlainText -Force) -FirstName isim -LastName soyadi -DisplayName “isim soyadi” -Database UsersMailboxDatabase-1 -OrganizationalUnit “itmakale.com.tr/BANK/Genel Mudurluk” Set-ADUser -Identity TB191919 -Company ITMAKALE Set-ADUser -Identity TB191919 -department “Bütçe ve Yasal Raporlama” -desc “Müdür” Set-UserPhoto “TB191919” -PictureData ([System.IO.File]::ReadAllBytes(“C:\upload\TB191919.jpg”)) Get-mailbox -Identity TB191919 | Set-mailbox -EmailAddressPolicyEnabled $false Get-mailbox -Identity TB191919 | Set-mailbox -EmailAddressPolicyEnabled $true Get-ADUser… Read more »

Microsoft Sunucuların Health Check Edilmesi

Microsoft Servers Health Checking Microsoft Exchange Servers Microsoft Exchange sunucuların WAN ortamından LAN ortamına uçtan uca işletim sistemi problemlerine varıncaya dek kontrol edilmesini sağlayan web tabanlı microsoft’un web uygulaması olan connectivity test uygulaması aşağıdaki linkte mevcuttur. https://testconnectivity.microsoft.com/ Generate Exchange Environment Reports using Powershell Sisteminizde bulunan tüm exchange sunucuların topology olarak raporunu çıkarıp bu sunucuların genel durumlarıyla ilgili verileri listeler. EMS… Read more »

Exchange Server Upgrade Cumulative Update Yükleme

Exchange Server Upgrade Cumulative Update Yükleme Exchange sunucularda fonksiyon artırma/ patch /fix / security update / upgrade için Versiyon içi upgrade – sürüm güncelleme gerekli olabiliyor.Aşağıdaki adımlarla exchange sunucular update edilebilir. İlgili Exchange Sunucusunun Database backup’ı alınmalıdır.Sunucu VM ‘ise yedeklenmeli ve snapshot alınmalıdır.Exchange DAG Cluster yapısına bağlı sunucular sırasıyla bakım moduna alınıp Cumulative Update yapılabilir. 1-Exchange Managament Shell’e Girilerek [EMS] Get-ExchangeServers komutu çıktısı görüntülenir.İlgili Build… Read more »

Exchange 2003 – 2016 Kurulum Sonrası Gerekli Düzenlemeler-Recipients

mailboxes–groups—resources–contacts–shared–migration   mailboxes Yeni domain kullanıcıları veya mevcut kullanıcılar için mailbox oluşturulup mevcut email adresi atanabilir. groups Active directory Distribition Gruplar oluşturularak bu gruplara adresler atanır.Members’lar Düzenlenir. resources Toplantı odaları gibi kurum / Firma kaynakları buradan düzenlenebilir. contacts özel email contactları buradan eklenebilir.Sürekli çalışılan firmalara ait departmanlara ait emailler buradan tanımlanabilir. satis@xyz.com vs shared   migration ECP arayüzünde başlatınlan email… Read more »