Category Archives: Exchange 2016

Exchange Managament Shell Commands

      Yorum yok Exchange Managament Shell Commands

User Managament <!– allows the OU picker when placing a new mailbox in its designated organizational unit to retrieve all OUs – default value is 500 –> <add key=”GetListDefaultResultSize” value=”2000″ /> Get-ADUser -Filter * -SearchBase “OU=Exchange Mail Users,OU=ITMAKALE,DC=IT,DC=com” | Set-ADUser -CannotChangePassword:$false -PasswordNeverExpires:$false -ChangePasswordAtLogon:$true Get-MailboxDatabase -Status | select Name,Databasesize,Availablenewmailboxspace New-Mailbox -Name “isim soyadi” -UserPrincipalName SCIL1979@itmakale.com.tr -Password (ConvertTo-SecureString -String ‘abcd+1234’ -AsPlainText -Force)… Read more »

Microsoft Sunucuların Health Check Edilmesi

Microsoft Servers Health Checking Microsoft Exchange Servers Microsoft Exchange sunucuların WAN ortamından LAN ortamına uçtan uca işletim sistemi problemlerine varıncaya dek kontrol edilmesini sağlayan web tabanlı microsoft’un web uygulaması olan connectivity test uygulaması aşağıdaki linkte mevcuttur. https://testconnectivity.microsoft.com/ Generate Exchange Environment Reports using Powershell Sisteminizde bulunan tüm exchange sunucuların topology olarak raporunu çıkarıp bu sunucuların genel durumlarıyla ilgili verileri listeler. EMS… Read more »

Exchange Server Upgrade Cumulative Update Yükleme

Exchange Server Upgrade Cumulative Update Yükleme Exchange sunucularda fonksiyon artırma/ patch /fix / security update / upgrade için Versiyon içi upgrade – sürüm güncelleme gerekli olabiliyor.Aşağıdaki adımlarla exchange sunucular update edilebilir. İlgili Exchange Sunucusunun Database backup’ı alınmalıdır.Sunucu VM ‘ise yedeklenmeli ve snapshot alınmalıdır.Exchange DAG Cluster yapısına bağlı sunucular sırasıyla bakım moduna alınıp Cumulative Update yapılabilir. 1-Exchange Managament Shell’e Girilerek [EMS] Get-ExchangeServers komutu çıktısı görüntülenir.İlgili Build… Read more »

Exchange 2003 – 2016 Kurulum Sonrası Gerekli Düzenlemeler-MailFlow

Exchange 2003 – 2016 Kurulum Sonrası Gerekli Düzenlemeler rules–delivery reports–accepted domains–email address policies–receive connectors–send connectors Mail Flow / Rules Sample – Rules x-originating-ip Güvenlik amaçlı hop ip ve sunucu isimleri mail detayından kaldırılır. Dışarıya Email Gönderimini Engelleme Domainde ilgili grup oluşturularak Policy bu gruba uygulanır. Internet ortamına giden maillerin body kısmına şirkete ait sınırlı sorumluluk belirtilir.   Örnek Disclaimer –… Read more »