Category Archives: Microsoft Exchange 2010 DAG

Exchange Server Upgrade Cumulative Update Yükleme

Exchange Server Upgrade Cumulative Update Yükleme Exchange sunucularda fonksiyon artırma/ patch /fix / security update / upgrade için Versiyon içi upgrade – sürüm güncelleme gerekli olabiliyor.Aşağıdaki adımlarla exchange sunucular update edilebilir. İlgili Exchange Sunucusunun Database backup’ı alınmalıdır.Sunucu VM ‘ise yedeklenmeli ve snapshot alınmalıdır.Exchange DAG Cluster yapısına bağlı sunucular sırasıyla bakım moduna alınıp Cumulative Update yapılabilir. 1-Exchange Managament Shell’e Girilerek [EMS] Get-ExchangeServers komutu çıktısı görüntülenir.İlgili Build… Read more »

Microsoft Exchange 2013-2016 Most Value – Useful Commands

EXCHANGE 2010-2013-2016 Useful EMS Powershell Commands Get-help New-Command AUTO DISCOVER Set-ClientAccessService -Identity MBG-EX01 -AutoDiscoverServiceInternalUri https://autodiscover.mustbegeek.com/Autodiscover/Autodiscover.xml Get-ClientAccessServer | Set-ClientAccessServer -AutoDiscoverServiceInternalUri “https://autodiscover.litwareinc.com/autodiscover/autodiscover.xml” Get-ClientAccessServer | Select-Object Name, AutoDiscoverServiceInternalUri | Format-List Get-OutlookAnywhere | fl Identity,*host*,*auth* Get-OutlookProvider | fl Identity,Server,CertPrincipalName Get-OutlookProvider Set-OutlookProvider EXPR -CertPrincipalName msstd:*.itmakale.com Set-OutlookProvider EXCH -CertPrincipalName msstd:*.itmakale.com Set-OutlookProvider WEB -CertPrincipalName msstd:*.itmakale.com EDGE SERVER INSTALLATION Get-help New-EdgeSubscription Get-SendConnector Get-ReceiveConnector Get-TransportConfig Get-TransportConfig | Format-List InternalSMTPServers… Read more »

Microsoft Exchange 2010 Database Availability Group (DAG)

Microsoft Exchange 2010 Database Availability Group (DAG)   Oluşturulacak DAG Sunucularının Aynı Marka ve Model Sunuculardan Olması, Windows İşletim Sistemi Service Pack Level’larının Eşit Olması Gerekmektedir.Sunucuda Birden Fazla Interface Mevcutsa interface’lerden biri Cluster Networküne Ayrılabilir.   1-Exchange Management Console > Organization Configuration > New Database Availability Group Tıklanır. 2-Witness Server ve İlgili Klasörler Seçilir.Witness Sunucu Local Adminlerinde Exchange Trust Admins… Read more »