Category Archives: Microsoft Exchange 2013 DAG

Exchange Server Upgrade Cumulative Update Yükleme

Exchange Server Upgrade Cumulative Update Yükleme Exchange sunucularda fonksiyon artırma/ patch /fix / security update / upgrade için Versiyon içi upgrade – sürüm güncelleme gerekli olabiliyor.Aşağıdaki adımlarla exchange sunucular update edilebilir. İlgili Exchange Sunucusunun Database backup’ı alınmalıdır.Sunucu VM ‘ise yedeklenmeli ve snapshot alınmalıdır.Exchange DAG Cluster yapısına bağlı sunucular sırasıyla bakım moduna alınıp Cumulative Update yapılabilir. 1-Exchange Managament Shell’e Girilerek [EMS] Get-ExchangeServers komutu çıktısı görüntülenir.İlgili Build… Read more »

Microsoft Exchange 2013-2016 Most Value – Useful Commands

EXCHANGE 2010-2013-2016 Useful EMS Powershell Commands Get-help New-Command AUTO DISCOVER Set-ClientAccessService -Identity MBG-EX01 -AutoDiscoverServiceInternalUri https://autodiscover.mustbegeek.com/Autodiscover/Autodiscover.xml Get-ClientAccessServer | Set-ClientAccessServer -AutoDiscoverServiceInternalUri “https://autodiscover.litwareinc.com/autodiscover/autodiscover.xml” Get-ClientAccessServer | Select-Object Name, AutoDiscoverServiceInternalUri | Format-List Get-OutlookAnywhere | fl Identity,*host*,*auth* Get-OutlookProvider | fl Identity,Server,CertPrincipalName Get-OutlookProvider Set-OutlookProvider EXPR -CertPrincipalName msstd:*.itmakale.com Set-OutlookProvider EXCH -CertPrincipalName msstd:*.itmakale.com Set-OutlookProvider WEB -CertPrincipalName msstd:*.itmakale.com EDGE SERVER INSTALLATION Get-help New-EdgeSubscription Get-SendConnector Get-ReceiveConnector Get-TransportConfig Get-TransportConfig | Format-List InternalSMTPServers… Read more »

Exchange 2003 – 2016 Kurulum Sonrası Gerekli Düzenlemeler-Servers Tab

servers — databases — database availability groups — virtual directories — certificates   servers Servers tab’ında ilgili sunucu rolleri ve lisans -versiyon bilgilerine erişilebilir.Exchange Sunucu lisans bilgileri hem buradan hemde EMS exchange powershell üzerinden yapılabilir.Exchange EDGE sunucular ancak subscription sonrasında burada gözükecektir.   Outlook Anywhere (Edit Server Object)   databases Tüm Sunucular üzerindeki database’ler buradan yönetilebilir.Databaseler kullanıcıların kritikliğine göre sınıflandırılıp… Read more »

Microsoft Exchange 2013 Database Availability Group (DAG)

Microsoft Exchange 2013 Database Availability Group (DAG) 1-Windows 2012 R2 Sunucuya File Server Rolü Eklenerek Witness FS Kurulumu Yapılır.Witness Takas Klasörünün Olduğu Disk Storage Üzerinde ve Yeterli Kapasiteye Sahip Olmalıdır.   2- Witness Sunucuda User managament’a girilerek Administrator Grubuna Exchange Trusted Subsystem Eklenir.     3-Exchange Admin Center’a girilerek , Database Availability Group Tab’ı Açılır. [https://exchange2.itmakale.com.tr/ecp’yle] New DAG Group denilerek… Read more »