Category Archives: Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server sa Password Change

      Yorum yok Microsoft SQL Server sa Password Change

Microsoft SQL Server sa Password Change Microsoft SQL Server üzerinde yeni recovery accountu oluşturmak veya uygulamaların kullandığı sa user passwordünü değişmek için aşağıdaki komutlar kullanılabilir. net stop MSSQLSERVER net start MSSQLSERVER /m”SQLCMD” sqlcmd -S ServerName\InstanceName CREATE LOGIN RecoveryAcct WITH PASSWORD=’TempPass!’ GO SP_ADDSRVROLEMEMBER RecoveryAcct,’SYSADMIN’ GO net stop MSSQLSERVER && net start MSSQLSERVER   GO ALTER LOGIN [sa] WITH DEFAULT_DATABASE=[master] GO USE… Read more »

Microsoft SQL Server 2012-2014 AlwaysOn Cluster Oluşturma

Microsoft SQL Server 2012-2014 AlwaysOn Cluster Oluşturma   İlgili SQL Node Suncularına Failover Cluster Özelliği Yüklenir.SQL Datalarının Eşitlenip Senkronize Edileceği Ayrı Bir Cluster Network’ü Kullanılabilir.   1-Cluster Oluşturulacak Microsoft SQL Server Node’ları Seçilerek Eklenir   2-Oluşturulacak Microsoft Cluster İçin IP Set Edilir.   3-Sunucular Üzerinde Validation Testi Yapılarak Uyumluluk Gözlenir.SQL Node’larının Aynı Sunucu Marka /Model Olması, Ayrı Blade Şasileri , VM… Read more »

Hyper-V Üzerinde Microsoft SQL Cluster Oluşturma

Hyper-V Üzerinde Microsoft SQL Cluster Oluşturma Microsof Windows Server 2012 R2’yle birlikte SCSI Controller üzerinden eklenen diskler Advanced Özelliğiyle Share Edilebilir.Bu Diskler Shared Disk Özelliğinde SQL Cluster’ında Kullanılabilir. VM olarak kullanılacak Microsoft SQL Cluster  Node’larında Diskler Eklenerek Advanced Kısmında Enable Virtual Hard disk Sharing Check box’u seçilmelidir. Aynı İşlem VM olarak kullanılacak Microsoft SQL Cluster Node’larından ikinci VM’de de Mevcut Diskler Eklenerek… Read more »

Microsoft SQL Server 2014 Failover Cluster Kurulumu

Microsoft SQL Server 2014 Failover Cluster Kurulumu 1-SQL Cluster Node-1’de Microsoft SQL Server setup çalıştırılarak Failover Cluster Installation Seçilir. 2-Microsoft SQL Server Shared Cluster Diskleri Seçilir. (SQL Data-Log), Performans ve Güvenlik açısından log diskinin data ve backup diskinden farklı olması gerekmektedir. 3-SQL Cluster’a SQL Server Network  Name ve  Network-IP  Bilgileri atanır. 4-Microsoft SQL Server Data-Log Dizinleri Seçilerek Kuruluma Devam Edilir. 5-Microsoft SQL… Read more »