Category Archives: Sanallaştırma

ESXI Upgrade Custom Hardware Vendors

      Yorum yok ESXI Upgrade Custom Hardware Vendors

ESXI Upgrade Custom Hardware Vendors HP esxcli network nic list esxcli software vib list | grep Mel or esxcli software vib list | grep 550 esxcli software vib list | grep -i mellanox esxcli software vib remove -n net-mst CISCO esxcli software vib list | grep qla2 esxcli software vib remove -n scsi-qla2xxx esxcli software vib list | grep lpfc820… Read more »

Vmware CLI Value Commands

      Yorum yok Vmware CLI Value Commands

VM Power CLI Connect-VIServer -Server 10.200.115.15 Set-PowerCLIConfiguration -InvalidCertificateAction Ignore -Confirm:$false Set-PowerCLIConfiguration -Scope User -InvalidCertificateAction warn ESXI host Register VM find /vmfs/volumes/5e663972-baa48407-c77d-ac162d8cfb90 -name “*.vmx” -exec vim-cmd solo/registervm {} \; ESXi Register all VMs on a single datastore. ~ # find /vmfs/volumes/<datastorename>/ -maxdepth 2 -name ‘*.vmx’ -exec vim-cmd solo/registervm “{}” \; Register all VMs on all datastores. ~ # find /vmfs/volumes/ -maxdepth… Read more »

VMware vSphere Replication’la Site Recovery Manager [SRM] Oluşturmak

Günümüz sunucu platformlarında sanal sunucuların sayısı ve kritik iş yüklerinde kullanılmaları hızla artmaktadır.Bu sanal sunucuları üstlendikleri altyapı rollerinde korunmaları ve yedeklenmeleri gittikçe önem kazanmaktadır.Firmaların yedeklilik ve iş sürekliliği neredeyse rakipleriyle olan rekabetlerini de belirlemektedir.Bu sebeple VM yedekleme , replikasyon, aktif-aktif çalıştırılması,dizaster recovery -felaket kurtarma çok önemli maddelerek olarak IT dünyasında yerini almakta.   Bu yazımızda Vmware’in ücretsiz çözüm olarak sunduğu… Read more »

VMware vSphere PowerCLI Commands – Komutları

VMware vSphere PowerCLI Commands – Komutları Büyük Enterprise VM ortamlarında bir çok işlem powershell ve ilgili CLI komutlarıyla daha doğru ve hızlı bir şekilde yapılıp tamamlanabilir.Özellikle production ortamlarında bu tür işlemler daha fazla bir öneme sahiptir. Host – Cluster Bilgilerini Görüntüleme-Dışarı Aktarma get-cluster “*” |get-vmhost |select Name, Parent, Manufacturer, Model, NumCpu, ProcessorType | Format-Table –AutoSize |Export-csv ClusterBilgi.csv –Notypeinformation   Host… Read more »