Category Archives: VMware vSphere PowerCLI

Vmware CLI Value Commands

      Yorum yok Vmware CLI Value Commands

VM Power CLI Connect-VIServer -Server 10.200.115.15 Set-PowerCLIConfiguration -InvalidCertificateAction Ignore -Confirm:$false Set-PowerCLIConfiguration -Scope User -InvalidCertificateAction warn ESXI host Register VM find /vmfs/volumes/5e663972-baa48407-c77d-ac162d8cfb90 -name “*.vmx” -exec vim-cmd solo/registervm {} \; ESXi Register all VMs on a single datastore. ~ # find /vmfs/volumes/<datastorename>/ -maxdepth 2 -name ‘*.vmx’ -exec vim-cmd solo/registervm “{}” \; Register all VMs on all datastores. ~ # find /vmfs/volumes/ -maxdepth… Read more »

VMware vSphere PowerCLI Commands – Komutları

VMware vSphere PowerCLI Commands – Komutları Büyük Enterprise VM ortamlarında bir çok işlem powershell ve ilgili CLI komutlarıyla daha doğru ve hızlı bir şekilde yapılıp tamamlanabilir.Özellikle production ortamlarında bu tür işlemler daha fazla bir öneme sahiptir. Host – Cluster Bilgilerini Görüntüleme-Dışarı Aktarma get-cluster “*” |get-vmhost |select Name, Parent, Manufacturer, Model, NumCpu, ProcessorType | Format-Table –AutoSize |Export-csv ClusterBilgi.csv –Notypeinformation   Host… Read more »