Category Archives: Virtualization

ESX Root Password Change

      Yorum yok ESX Root Password Change

ESX Root Password Change Fat16 (~150mb used /boot volume under) sudo -s mount /dev/sda5 /mnt cd /mnt ls cp state.tgz /tmp cd /tmp tar xzf state.tgz ls tar xzf local.tgz ls cd /tmp/etc vi shadow trim root line this value root::13358:0:99999:7::: cd .. tar czf local.tgz etc tar czf state.tgz local.tgz cp state.tgz /mnt/ umount /mnt

Hyper-V Value Commands

      Yorum yok Hyper-V Value Commands

Hyper-V Value Commands Get-VM –ComputerName (Get-ClusterNode –Cluster HYPERVCLUSTER) Get-ClusterNode | select Name Get-VM -ClusterObject (Get-ClusterResource | where ResourceType -eq “Virtual Machine”) Get-VM –ComputerName (Get-ClusterNode –Cluster HYPERVCLUSTER) Get-VM –computername ‘Contos-HyperV-1’ | EXPORT-CSV C:PowershellVMlist.csv Get-WmiObject -class MSFC_FCAdapterHBAAttributes -namespace “root\WMI” | ForEach-Object {(($_.NodeWWN) | ForEach-Object {“{0:x}” -f $_}) -join “:”} Get-VM * |sort-object| ft -auto Name,path,configurationlocation,snapshotfilelocation,@{L=”Disks”;E={$_.harddrives.path}} Get-VM –ComputerName (Get-ClusterNode –Cluster HYPERVCLUSTER) * |sort-object|… Read more »

Vmware ESXI Sunucusuna vMotion Port Ekleme

Vmware ESXI Sunucusuna vMotion Port Ekleme   Sanal ortamda cluster yapılarındaki cpu memory bilgileri diğer hypervisor sunucuya vMotion teknolojisiyle aktarılmaktadır.vMotion için tahsis edilen uplinklerin sanal ortamdaki VM’lerin Memory sizelarına uygun bandwith’te olması gerekmektedir.Böyle ortamlarda Gigabit network uplinkleri birden fazla kullanılarak Bandwith yükseltilebilir. Örnek Vcenter vMotion VDS yapılandırması.   vMotion için kullanılacak uplinkler Active ve Standby olarak set edilerek kullanılabilir. Burada dikkat edilecek… Read more »

Vmware Vcenter database increase “VIM_VCDB” db size’ını küçültmek

Vmware Vcenter database increase “VIM_VCDB” db size’ını küçültmek Vmware Vcenter database microsoft sql server üzerinde tutuluyorsa (Express veya Standart vs) database üzerinde çalışma yapmak gerekebilir.ilgili vcenter jobları düzgün çalışmadığında belirli periyotlarla silmesi gereken eventlar ve kayıtlar silinmeyerek database’ün manage edilecek size dan daha büyük hale gelebilir.Bu sebeple aşağıdaki işlemler yapılarak database normal size döndürülebilir. Önemli : Çalışma Öncesinde Database Yedeği… Read more »