Category Archives: ESX Host

Vmware ESXI vmdk Tanım Dosyasını Yeniden Oluşturma

Vmware ESXI Vmname-disk-1.vmdk Tanım Dosyasını Yeniden Oluşturma # cd /vmfs/volumes/myvmfsvolume/mydir # ls -l vmdisk0-flat.vmdk -rw——- 1 root root 4294967296 Oct 11 12:30 vmdisk0-flat.vmdk # vmkfstools -c 4294967296 -d thin temp.vmdk # vi temp.vmdk change line “temp.vmdk” to “vmname-flat.vmdk” Rename temp.vmdk to the name that is required to match the orphaned -flat file (or vmdisk0.vmdk , in this example): # mv… Read more »

Vmware CLI Value Commands

      Yorum yok Vmware CLI Value Commands

VM Power CLI Connect-VIServer -Server 10.200.115.15 Set-PowerCLIConfiguration -InvalidCertificateAction Ignore -Confirm:$false Set-PowerCLIConfiguration -Scope User -InvalidCertificateAction warn ESXI host Register VM find /vmfs/volumes/5e663972-baa48407-c77d-ac162d8cfb90 -name “*.vmx” -exec vim-cmd solo/registervm {} \; ESXi Register all VMs on a single datastore. ~ # find /vmfs/volumes/<datastorename>/ -maxdepth 2 -name ‘*.vmx’ -exec vim-cmd solo/registervm “{}” \; Register all VMs on all datastores. ~ # find /vmfs/volumes/ -maxdepth… Read more »

ESX Root Password Change

      Yorum yok ESX Root Password Change

ESX Root Password Change Fat16 (~150mb used /boot volume under) sudo -s mount /dev/sda5 /mnt cd /mnt ls cp state.tgz /tmp cd /tmp tar xzf state.tgz ls tar xzf local.tgz ls cd /tmp/etc vi shadow trim root line this value root::13358:0:99999:7::: cd .. tar czf local.tgz etc tar czf state.tgz local.tgz cp state.tgz /mnt/ umount /mnt

Vmware Vcenter database increase “VIM_VCDB” db size’ını küçültmek

Vmware Vcenter database increase “VIM_VCDB” db size’ını küçültmek Vmware Vcenter database microsoft sql server üzerinde tutuluyorsa (Express veya Standart vs) database üzerinde çalışma yapmak gerekebilir.ilgili vcenter jobları düzgün çalışmadığında belirli periyotlarla silmesi gereken eventlar ve kayıtlar silinmeyerek database’ün manage edilecek size dan daha büyük hale gelebilir.Bu sebeple aşağıdaki işlemler yapılarak database normal size döndürülebilir. Önemli : Çalışma Öncesinde Database Yedeği… Read more »