Category Archives: HyperV

Hyper-V Value Commands

      Yorum yok Hyper-V Value Commands

Hyper-V Value Commands Get-VM –ComputerName (Get-ClusterNode –Cluster HYPERVCLUSTER) Get-ClusterNode | select Name Get-VM -ClusterObject (Get-ClusterResource | where ResourceType -eq “Virtual Machine”) Get-VM –ComputerName (Get-ClusterNode –Cluster HYPERVCLUSTER) Get-VM –computername ‘Contos-HyperV-1’ | EXPORT-CSV C:PowershellVMlist.csv Get-WmiObject -class MSFC_FCAdapterHBAAttributes -namespace “root\WMI” | ForEach-Object {(($_.NodeWWN) | ForEach-Object {“{0:x}” -f $_}) -join “:”} Get-VM * |sort-object| ft -auto Name,path,configurationlocation,snapshotfilelocation,@{L=”Disks”;E={$_.harddrives.path}} Get-VM –ComputerName (Get-ClusterNode –Cluster HYPERVCLUSTER) * |sort-object|… Read more »

Blade Sunucu Altyapısında VMware ESXI 5.5 Virtual Switch Yapılandırması

Blade Sunucu Altyapısında VMware ESXI 5.5 Virtual Switch Yapılandırması Rock Mount Sunuculara Göre Blade’lerin İnternal Network-Storage Switchleri Mevcuttur.Blade Mimarisi Üzerinde Sanallaştırma Sunucuları Kurulurken Sanal Mimarinin Bu Yapıya Uygun Kurulması Gerekmektedir. Bladeler’de Network Konfigürasyonu Genellikle Blade’in İnternal Switch’ine Birden Fazla Uplink Takılarak Ve  Bu Uplinkler Arasında Etherchannel Oluşturularak Yapılır.Oluşturulan Bu Yapının Sanal Switch’te Tam Düzgün Ve Performanslı Çalışması Ve Arka Plandaki Bu… Read more »

Hyper-V Üzerinde Microsoft SQL Cluster Oluşturma

Hyper-V Üzerinde Microsoft SQL Cluster Oluşturma Microsof Windows Server 2012 R2’yle birlikte SCSI Controller üzerinden eklenen diskler Advanced Özelliğiyle Share Edilebilir.Bu Diskler Shared Disk Özelliğinde SQL Cluster’ında Kullanılabilir. VM olarak kullanılacak Microsoft SQL Cluster  Node’larında Diskler Eklenerek Advanced Kısmında Enable Virtual Hard disk Sharing Check box’u seçilmelidir. Aynı İşlem VM olarak kullanılacak Microsoft SQL Cluster Node’larından ikinci VM’de de Mevcut Diskler Eklenerek… Read more »

Hyper-V Ortamlarında Storage Pool – Cluster Oluşturma

Hyper-V Ortamlarında Storage Pool – Cluster Oluşturma Sanal ortamlarda Storage Yönetimi giderek karmaşık hale gelmekte.Bu sebeple sanal ortamlarda sıkça kullanılan Yük Dengeleme ve kaynakların otomatik olarak dağıtılması storage için de zorunlu hale gelmiştir.VM’lerde iki tip disk kullanılmakta bunlardan biri VM’e ortak storage havuzundan verilen ve genellikle thinprovision türünde olan disk, diğeride VM’e direkt attach edilen storage lun’u veya local disk… Read more »