Category Archives: P2V

Linux Fiziksel Sunucuların Vmware Ortamına Convert Edilmesi

Linux Fiziksel Sunucuların Vmware Ortamına Convert Edilmesi Bu işlem için vmware converter kullanılabilir.Convert işlemi için sunucuda super user  root yetkisi gerekmektedir. 1-Vmware Converter’in En son sürümü dowload edilerek aynı network üzerindeki windows sunucuya yüklenir.Genelde vcenter sunucular bu işlem için kullanılabilir. 2-Convert edilecek linux çalışan sunucunun ip kullanıcı bilgileri girilerek sunucuya bağlanılır.Burada set edilecek olan IP Helper VM için kullanılacaktır.(Mantıksal olarak… Read more »

Microsoft Hyper-V High Avability Özellikli VM Oluşturma

Microsoft Hyper-V High Avability Özellikli VM Oluşturma VM High Avability:Fiziksel Hyper-V sunuculardan biri down crash olduğunda VM’in hemen başka bir sunucuda power-on yapılıp kullanıma hazır hale hizmet vermeye başlamasıdır.HA priority High-Medium ve az öneme sahip sunucular için low seçilebilir. Hyper-V’de oluşturulan VM’ler iki modda çalışabilir.Bunlar HA Özellikli veya Standalone  Hypervisor’de çalışan VM’ler olabilir.Bir VM Cluster dışında oluşturulmuş ve daha sonra… Read more »

Hyper-V Fiziksel Sunucunun VM Olarak Convert Edilmesi

Hyper-V Fiziksel Sunucunun VM Olarak  Convert Edilmesi Bu işlem için sysinternals Disk2vhd Uygulaması gerekiyor. Uygulamanın Güncel Versiyonunu şu linklerden indirebiliriz: http://download.sysinternals.com/files/Disk2vhd.zip http://live.sysinternals.com/ Fiziksel Sunucunun Sanal Sunucuya Dönüştürme Adımları. 1-ilgili sunucuya bağlanılarak Disk2vhd uygulaması açılır.Tercihe göre vhd, veya vhdx disk image dosyası oluşturulur.(vhdx 2012 ve sonrası HyperV sunucularda kullanılabilir.) 2-Oluşturulan vhd Dosyası HyperV Sunucuda Aşağıda Belirtilen Klasöre Kopyalanır.HyperV üzerindeki shared disk olması… Read more »