IDRAC ESXI Managament

      Yorum yok IDRAC ESXI Managament

IDRAC ESXI Managament

idrac info
localcli hardware ipmi bmc get

racadm set iDRAC.Users.2.Password Con..123!
idrac racadm vib install
esxcli software vib install -v /tmp/DEL_bootbank_racadm_9.5.1.ESXi670-4191.vib
idrac pass set
racadm set iDRAC.Users.2.Password NewPassword123
idrac reboot
racadm racreset
racadm racreset hard
racadm racreset
racadm -r <iDRAC IP address> -u <username> -p <password> update —f <filename>

racadm -r 10.206.113.145 -u root -p Con..123! update —f <filename>

reboot
#racadm serveraction powercycle
racadm racreset soft
racadm racreset hard
racadm racreset soft -f
racadm recreset hard -f

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.