Microsoft SQL Server sa Password Change

      Yorum yok Microsoft SQL Server sa Password Change

Microsoft SQL Server sa Password Change

Microsoft SQL Server üzerinde yeni recovery accountu oluşturmak veya uygulamaların kullandığı sa user passwordünü değişmek için aşağıdaki komutlar kullanılabilir.

net stop MSSQLSERVER
net start MSSQLSERVER /m"SQLCMD"

sqlcmd -S ServerName\InstanceName

CREATE LOGIN RecoveryAcct WITH PASSWORD=’TempPass!’
GO

SP_ADDSRVROLEMEMBER RecoveryAcct,’SYSADMIN’
GO

net stop MSSQLSERVER && net start MSSQLSERVER

 

GO
ALTER LOGIN [sa] WITH DEFAULT_DATABASE=[master]
GO
USE [master]
GO
ALTER LOGIN [sa] WITH PASSWORD=N'Password1!' 
GO

 

https://www.experts-exchange.com/articles/27901/How-to-Reset-a-Lost-SA-Password-in-Microsoft-SQL-Server.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.