Microsoft HyperV Disk Monitoring

      Yorum yok Microsoft HyperV Disk Monitoring

Microsoft HyperV Disk Monitoring

HyperV Sunucularda Disk Size’ı nı Aşağıdaki PowerShell Script’iyle görüntüleyebilir.İlave Disk İzleme Uygulamalarına Bu Scriptle izleme yaptırabiliriz.

1-PowerShell Uygulaması Administrator Yetkisiyle Açılır.

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

2-Komutu Kullanılarak Sunucumuzu PowerShell Scriptlerini kabul edecek hale getirebiliriz.Aşağıdaki Komutlarda Troobleshooting veya sunucuyu powershell komut yürütmeyecek şekle geri almak için kullanabiliriz.

Get-ExecutionPolicy -List
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
Set-ExecutionPolicy Restricted

3-Aşağıdaki  script ilgili sunucunun

C:\Scripts dizinine freespace.ps1

olarak kaydedilir.

*******Script Begin**********

Import-Module FailoverClusters
$objs = @()
$csvs = Get-ClusterSharedVolume
 foreach ( $csv in $csvs )
 {
 $csvinfos = $csv | select -Property Name -ExpandProperty SharedVolumeInfo
 foreach ( $csvinfo in $csvinfos )
 {
 $obj = New-Object PSObject -Property @{
 Name        = $csv.Name
 Path        = $csvinfo.FriendlyVolumeName
 Size        = $csvinfo.Partition.Size
 FreeSpace   = $csvinfo.Partition.FreeSpace
 UsedSpace   = $csvinfo.Partition.UsedSpace
 PercentFree = $csvinfo.Partition.PercentFree
 }
 $objs += $obj
 }
 }
$objs | ft -auto Name,Path,@{ Label = "Size(GB)" ; Expression = { "{0:N2}" -f ($_.Size/1024/1024/1024) } },@{ Label = "FreeSpace(GB)" ; Expression = { "{0:N2}" -f ($_.FreeSpace/1024/1024/1024) } },@{ Label = "UsedSpace(GB)" ; Expression = { "{0:N2}" -f ($_.UsedSpace/1024/1024/1024) } },@{ Label = "PercentFree" ; Expression = { "{0:N2}" -f ($_.PercentFree) } }

*************Script End*******************

Script Çalıştırıldığında Aşağıdaki Çıktıyı Üretecektir.

Hypervdisk monitoring2

Cluster Shared Disk Kullanımı Ayrıca Aşağıki Gibi de İzlenebilir.

Virtual Machine Manager Console > Cluster > Properties > Shared Volumes

Hypervdisk monitoring1

Microsoft System Center Operations Manager’la Disk Monitoring İçin

http://www.itmakale.com/uncategorized/hyper-v-cluster-shared-volume-storage-pool-izleme/

Solarwinds APM- SAM Uygulamasıyla Entegrasyon İçin Link

http://knowledgebase.solarwinds.com/kb/questions/2374/Can+the+Orion+APM+Windows+PowerShell+Monitor+run+PowerShell+scripts+in+64bit+mode%3F

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir