Microsoft HyperV Disk Monitoring

      Yorum yok Microsoft HyperV Disk Monitoring

Analytics

Microsoft HyperV Disk Monitoring

HyperV Sunucularda Disk Size’ı nı Aşağıdaki PowerShell Script’iyle görüntüleyebilir.İlave Disk İzleme Uygulamalarına Bu Scriptle izleme yaptırabiliriz.

1-PowerShell Uygulaması Administrator Yetkisiyle Açılır.

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

2-Komutu Kullanılarak Sunucumuzu PowerShell Scriptlerini kabul edecek hale getirebiliriz.Aşağıdaki Komutlarda Troobleshooting veya sunucuyu powershell komut yürütmeyecek şekle geri almak için kullanabiliriz.

Get-ExecutionPolicy -List
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
Set-ExecutionPolicy Restricted

3-Aşağıdaki  script ilgili sunucunun

C:\Scripts dizinine freespace.ps1

olarak kaydedilir.

*******Script Begin**********

Import-Module FailoverClusters
$objs = @()
$csvs = Get-ClusterSharedVolume
 foreach ( $csv in $csvs )
 {
 $csvinfos = $csv | select -Property Name -ExpandProperty SharedVolumeInfo
 foreach ( $csvinfo in $csvinfos )
 {
 $obj = New-Object PSObject -Property @{
 Name        = $csv.Name
 Path        = $csvinfo.FriendlyVolumeName
 Size        = $csvinfo.Partition.Size
 FreeSpace   = $csvinfo.Partition.FreeSpace
 UsedSpace   = $csvinfo.Partition.UsedSpace
 PercentFree = $csvinfo.Partition.PercentFree
 }
 $objs += $obj
 }
 }
$objs | ft -auto Name,Path,@{ Label = "Size(GB)" ; Expression = { "{0:N2}" -f ($_.Size/1024/1024/1024) } },@{ Label = "FreeSpace(GB)" ; Expression = { "{0:N2}" -f ($_.FreeSpace/1024/1024/1024) } },@{ Label = "UsedSpace(GB)" ; Expression = { "{0:N2}" -f ($_.UsedSpace/1024/1024/1024) } },@{ Label = "PercentFree" ; Expression = { "{0:N2}" -f ($_.PercentFree) } }

*************Script End*******************

Script Çalıştırıldığında Aşağıdaki Çıktıyı Üretecektir.

Hypervdisk monitoring2

Cluster Shared Disk Kullanımı Ayrıca Aşağıki Gibi de İzlenebilir.

Virtual Machine Manager Console > Cluster > Properties > Shared Volumes

Hypervdisk monitoring1

Microsoft System Center Operations Manager’la Disk Monitoring İçin

http://www.itmakale.com/uncategorized/hyper-v-cluster-shared-volume-storage-pool-izleme/

Solarwinds APM- SAM Uygulamasıyla Entegrasyon İçin Link

http://knowledgebase.solarwinds.com/kb/questions/2374/Can+the+Orion+APM+Windows+PowerShell+Monitor+run+PowerShell+scripts+in+64bit+mode%3F

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.