Search And Replace:Metin Dosyası İçerisinde Satır veya Kelime Değişimi

Analytics

Script veya Uygulama ile Metin Dosyası İçerisinde Satır veya Kelime Değişimi

Kullanılacak VBS Script. Aşağıdaki Metni Replace.vbs olarak kaydedin.

VBS Kullanımı: Start >Run > CMD

Replace.vbs D:\ E:\  c:\Test\Sample.ini  "Sample.ini dosyasını içindeki bütün 'D:\' yazan yerleri 'E:\' ile değiştirir."

Bu script kullanılarak bir çok sunucu bilgisayarda toplu değişiklik yapılabilir.

‘********************************Script Begin

Dim FileName, Find, ReplaceWith, FileContents, dFileContents Find         = WScript.Arguments(0) ReplaceWith  = WScript.Arguments(1) Filename     = WScript.Arguments(2)
'Read source text file FileContents = GetFile(FileName)
'replace all string In the source file dFileContents = replace(FileContents, Find, ReplaceWith, 1, -1, 1)
'Compare source And result if dFileContents <> FileContents Then   'write result If different   WriteFile FileName, dFileContents
'  Wscript.Echo "Replace done." '  If Len(ReplaceWith) <> Len(Find) Then 'Can we count n of replacements? '    Wscript.Echo _ '    ( (Len(dFileContents) - Len(FileContents)) / (Len(ReplaceWith)-Len(Find)) ) & _ '    " replacements." '  End If Else   Wscript.Echo "Searched string Not In the source file" End If
'Read text file function GetFile(Filename)   If FileName<>"" Then     Dim FS, FileStream     Set FS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")       on error resume Next       Set FileStream = FS.OpenTextFile(FileName)       GetFile = FileStream.ReadAll   End If End Function
'Write string As a text file. function WriteFile(FileName, Contents)   Dim OutStream, FS
on error resume Next   Set FS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")     Set OutStream = FS.OpenTextFile(FileName, 2, True)     OutStream.Write Contents End Function

‘Script End********************************

Search And Replace Uygulaması

Aşağıdaki Uygulama ile belirli dizinde bulunan dosyaların içerikleri kolayca değiştirilebilir.

 

Search And Replace

Uygulama Aşağıdaki Linkten Download Edilebilir.

http://www.nodesoft.com/searchandreplace

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.