SQL Server Database Table Size’ını Bulmak

Find SQL Server Database Table Size Bazı database’lerde db size’ının yükselmesi  problemlere sebep olabilir.Bu durumda hangi table’ın böyle bir duruma sebebiyet verdiğini bulmak gerekebilir.Aşağıdaki script’i ilgili database’de çalıştırdığımızda kendisine ait temp database’i oluşturur.ve ilgili database’in table size’larını listeler. Basic   Create Table #Temp(Name sysname, rows int, reserved varchar(100), data varchar(100), index_size varchar(100), unused varchar(100)) exec sp_msforeachtable ‘Insert Into #Temp Exec… Read more »

Windows Server DHCP Backup & Restore

Windows Server DHCP Backup & Restore Büyük yapılarda DHCP sunucusu IP’lere özel yapılan tanımlardan dolayı önem arz etmektedir.Bu sebeple DHCP Sunucuların sunucu & servis seviyesinde yedeklenmesi gerekmektedir. Backup & Restore işlemi DHCP Managament Console’undan yapılabilir.Ayrıca Schedule edilmiş bir şekilde günlük periyotlarla da alınabilir. Start > Run > dhcpmgmt.msc yazılarak console açılır Backup seçildiğinde  aşağıdaki dizine yedek alınır. C:\Windows\dhcp\Backup Backup NET STOP… Read more »

Windows Server Command Line Backup And System State

Windows Server Command Line Backup And System State Start > Run > CMD wbadmin START SYSTEMSTATEBACKUP -backupTarget:d: -quiet -d: Backup Sürücü / Folder wbadmin delete systemstatebackup -keepVersions:n -:n Geriye Yönelik Sileceği Backup Sayısı. wbadmin GET VERSIONS  -version: Sürüm tanımlayıcısı: 06/13/2009-07:29 * Bu Script Batch Dosyası Olarak Kaydedilip Windows Schedule Taska Eklenebilir.

Windows Server Command Line Print Server Backup Restore

Windows Server Command Line Print Server Backup Restore Start > Run > CMD CD %WINDIR%\System32\Spool\Tools     (where PrintBrm lives – is not in %PATH%) BACKUP Printbrm -s \\<sourcecomputername> -b -f <filename>.printerExport RESTORE Printbrm -s \\<destinationcomputername> -r -f <filename>.printerExport Önemli: Restore işlemlerinde mutlaka destination server name’ini kontrol ediniz.CMD’ye Taskbarda sağ klikleyerek Run As Administrator’le çalıştırdıktan sonra ilgili komutu giriniz. Restore işleminin yapılacağı… Read more »