Tag Archives: Find SQL Server Database Table Size

SQL Server Database Table Size’ını Bulmak

Find SQL Server Database Table Size Bazı database’lerde db size’ının yükselmesi  problemlere sebep olabilir.Bu durumda hangi table’ın böyle bir duruma sebebiyet verdiğini bulmak gerekebilir.Aşağıdaki script’i ilgili database’de çalıştırdığımızda kendisine ait temp database’i oluşturur.ve ilgili database’in table size’larını listeler. Basic   Create Table #Temp(Name sysname, rows int, reserved varchar(100), data varchar(100), index_size varchar(100), unused varchar(100)) exec sp_msforeachtable ‘Insert Into #Temp Exec… Read more »