Tag Archives: linux ethernet setup

Vmware Guest OS Redhat Linux VM Network Ayarlarını Düzenleme

Vmware Guest OS Redhat Linux VM Network Ayarlarını Düzenleme Klon VM üzerinde network’ün Up olması için aşağıdaki işlemler yapılır. 1- vi /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules dosyası edit edilir.Mevcut Kayıtlar silinir.(vi satır silme “d” harfi) Setup Yazılarak Network Ayarları Bölümüne Girilir. 2-İlgili  Network Cihazı Seçilir. 3-IP Set Edilerek Save & Close Tıklanır. 5- vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 onboot yes 6- Tıklanır.Sunucu Reboot Edilir. Örnek Network Config Dosyası… Read more »