Tag Archives: Linux’ta Bir Interface’e Birden Fazla Ip Tanımlama

Linux’ta Bir Interface’e Birden Fazla Ip Tanımlama

Linux’ta Bir Interface’e Birden Fazla Ip Tanımlama Linux Makine üzerinde 2 adet IP’ye ihtiyaç duyuyorsanız aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekmektedir. 1-Öncelikle İlgili Network interface’e ait konfig dosyası kopyalanır. cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0  /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:1 2-konfig dosyasındaki eth0 satırı eth0:1 olarak değiştirilir.Mac adresi değiştirilmez. 3.service network restart yazılarak network servisleri restart edilir.sonrasında sanal interface’in up olduğu gözlenir.