Tag Archives: VMware

Vmware Vsphere Client Install – Vsphere Client Kurulumu

Vmware Vsphere Client Install – Vsphere Client Kurulumu Önemli: vSphere Client vSphere 6.5 ve üzeri versiyonlarda desteklenmemektedir.HTML5 ve Flash destekli iki ayrı client üzerinden erişim sağlanabilmektedir. 6.5 Vcenter sunucuya Erişim için Aşağıdaki Linkler Kullanılabilir https://<FQDN-or-IP-Address-of-VC>/ui. https://FQDN-or-IP-Address-of-VC/vsphere–client 6.5 ESXI Host Sunucuya Erişim İçin Aşağıdaki Link Kullanılabilir. https://FQDN-or-IP-Address-of-ESXi-host/UI vSphere Client’ın Önceki Versiyonlara Ait Download Linkleri , Version File Name Download URLs VMware… Read more »

VMware vSphere PowerCLI Commands – Komutları

VMware vSphere PowerCLI Commands – Komutları Büyük Enterprise VM ortamlarında bir çok işlem powershell ve ilgili CLI komutlarıyla daha doğru ve hızlı bir şekilde yapılıp tamamlanabilir.Özellikle production ortamlarında bu tür işlemler daha fazla bir öneme sahiptir. Host – Cluster Bilgilerini Görüntüleme-Dışarı Aktarma get-cluster “*” |get-vmhost |select Name, Parent, Manufacturer, Model, NumCpu, ProcessorType | Format-Table –AutoSize |Export-csv ClusterBilgi.csv –Notypeinformation   Host… Read more »