Vmware Vcenter database increase “VIM_VCDB” db size’ını küçültmek

Vmware Vcenter database increase “VIM_VCDB” db size’ını küçültmek

Vmware Vcenter database microsoft sql server üzerinde tutuluyorsa (Express veya Standart vs) database üzerinde çalışma yapmak gerekebilir.ilgili vcenter jobları düzgün çalışmadığında belirli periyotlarla silmesi gereken eventlar ve kayıtlar silinmeyerek database’ün manage edilecek size dan daha büyük hale gelebilir.Bu sebeple aşağıdaki işlemler yapılarak database normal size döndürülebilir.

Önemli : Çalışma Öncesinde Database Yedeği Alınmalıdır.

Vmware Vcenter VIM_VCDB database table size’larını bulmak

SQL Server Management Studio’ya bağlanılıp Aşağıdaki Script Çalıştırılır.

Create Table #Temp(Name sysname, rows int, reserved varchar(100), data varchar(100), index_size varchar(100), unused varchar(100))
exec sp_msforeachtable 'Insert Into #Temp Exec sp_spaceused ''?'', ''true'''
Select * From #Temp
ORDER BY rows DESC
Drop Table #Temp

Vmware Vcenter database VIM_VCDB

Vcenter’a ait Servisler Durdurularak Aşağıdaki Script Çalıştırılır. [VMware VirtualCenter Server,VMware VirtualCenter Management Webservices]

truncate table VPX_HIST_STAT1_1
truncate table VPX_HIST_STAT2_1
truncate table VPX_HIST_STAT3_1
truncate table VPX_HIST_STAT4_1
<—script başlangıcı—>
alter table VPX_EVENT_ARG drop constraint FK_VPX_EVENT_ARG_REF_EVENT, FK_VPX_EVENT_ARG_REF_ENTITY alter table VPX_ENTITY_LAST_EVENT drop constraint FK_VPX_LAST_EVENT_EVENT
 
truncate table VPX_TASK
truncate table VPX_ENTITY_LAST_EVENT
truncate table VPX_EVENT
truncate table VPX_EVENT_ARG
 
alter table VPX_EVENT_ARG add
constraint FK_VPX_EVENT_ARG_REF_EVENT foreign key(EVENT_ID) references VPX_EVENT (EVENT_ID) on delete cascade, constraint FK_VPX_EVENT_ARG_REF_ENTITY foreign key (OBJ_TYPE) references VPX_OBJECT_TYPE (ID)
 
alter table VPX_ENTITY_LAST_EVENT add
constraint FK_VPX_LAST_EVENT_EVENT foreign key(LAST_EVENT_ID) references VPX_EVENT (EVENT_ID) on delete cascade
<—script sonu—>
VIM_UPDATE- Vcenter DB Create
sqlcmd -S VCENTER1\SQLEXP2012 -E
1> CREATE DATABASE VIM_UPDATE
2> GO
1> CREATE LOGIN VIMUSER WITH PASSWORD = 'PasssWord1!'
2> GO
1> CREATE USER VIMUSER FOR LOGIN VIMUSER
2> GO
1>
İlgili Link’ler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.